Kraków

Najstarszy Dział Cargo w strukturze Welcome Airport Services Sp. z o. o., utworzony  w 1996 roku. Pierwszy Zarejestrowany Agent na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

Współpracujemy z przewoźnikami i firmami spedycyjnymi na całym świecie.

Obsługujemy każdy rodzaj przesyłek, a status Zarejestrowanego Agenta nr PL/RA/00001-01 pozwala nam na nadawanie statusu bezpieczeństwa wszystkim wysyłanym towarom. Posiadamy najnowszej generacji urządzenia rentgenowskie o prześwicie 140x175cm, zapewniamy również alternatywne środki kontroli (ETD).

Organizujemy transport ładunku na trasie Kraków-Warszawa, zapewniając przewóz towaru  w bezpiecznym łańcuchu dostaw po bardzo korzystnych stawkach. Dzięki takiemu rozwiązaniu, nasi Klienci mogą nadać przesyłki na połączenia lotnicze realizowane  z  Warszawy, podczas gdy obsługa oraz dopełnienie formalności odbywa się w Krakowie. 

Oferujemy szkolenia w zakresie DGR dla każdego rodzaju kategorii personelu.


Wyposażenie Działu Cargo Kraków:

  • powierzchnia magazynowa - 650 m2, w tym:chłodnia – powierzchnia: 12 m2, temperatura: 2-8°C,

- mroźnia - powierzchnia: 12 m2, temperatura: -20°C,
- pomieszczenie dla przesyłek wartościowych -powierzchnia: 10m2,
- pomieszczenie „pro morte” – powierzchnia: 9 m2;

  • rampa załadowcza do obsługi samochodów ciężarowych;
  • nowoczesny, różnorodny sprzęt handlingowy (standardowy i specjalistyczny na zamówienie).
     

Zapraszamy do współpracy i kontaktu z nami.

arrow_upward
site:map-title close